OFERTA

Oferujemy powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego do pełnienia funkcji:
 • inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych
 • inspektora nadzoru robót sanitarnych
 • inspektora nadzoru robót elektrycznych
 • inspektora nadzoru robót drogowych
 • inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych
 • inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych
Oferujemy  powołanie kierownika budowy oraz zespołu kierowników budowy do pełnienia funkcji:
 • kierownika budowy
 • kierownika robót ogólnobudowlanych
 • kierownika robót sanitarnych
 • kierownika robót elektrycznych
 • kierownika robót drogowych
 • kierownika robót hydrotechnicznych
 • kierownika robót telekomunikacyjnych
Menu